Palvelut

LappStory tuottaa asiantuntijapalveluja sanataiteen, sanataidekasvatuksen ja kulttuurin eri aihepiirien alueilla.

Koulutusta ja ohjausta opettajille ja lasten parissa toimiville.
Kouluvierailut, vanhempainillat, neuvolat, päiväkodit,

Lukupiirit ja työpajat
Lukutapahtumien järjestäminen
Kirjaretket
Sanallistamisen työpajat
Kirjavinkkaus eri kohderyhmille